U bent hier  ›Home› Dossiers


Aantal dossiers: 94    Pagina(s): 1 / 5

AUTOFISCALITEIT EN MILIEU (JUNI 2007)

Uittreksel uit het memorandum voor de verkiezingen 2007. [Lezen]

REGLEMENTERING EN WETGEVEND KADER (JUNI 2007)

Uittreksel uit het memorandum voor de verkiezingen 2007. [Lezen]

MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID (JUNI 2007)

Uittreksel uit het memorandum voor de verkiezingen 2007. [Lezen]

DE 10 PRIORITEITEN VAN FEBIAC VOOR DE VOLGENDE REGERING (JUNI 2007)

Uittreksel uit het memorandum voor de verkiezingen 2007. [Lezen]

GIDS CO2: WAT IS CO2? (JANUARI 2007)

Uittreksel uit de Gids CO2, uitgave van FEBIAC, dit artikel beantwoordt de vragen die u stelt in verband met CO2 [Lezen]

GIDS CO2: CO2 -UITSTOOT: HOE ZIT HET MET HET TRANSPORT? (JANUARI 2007)

Uittreksel uit de Gids CO2, uitgave van FEBIAC, dit artikel beantwoordt de vragen die u stelt in verband met CO2.  [Lezen]

GIDS CO2: NAAR EEN VERDERE DALING VAN DE CO2 -UITSTOOT: DE PISTES (JANUARI 2007)

Om de CO2 -uitstoot nog verder te verminderen, moeten zowel technische als niet-technische oplossingen aangewend worden. In dit hoofdstuk geven wij daar een overzicht van. Gezien het CO2-reductiepotentieel van de verschillende pistes, pleit FEBIAC voor een geïntegreerde aanpak, met het oog op een afdoend resultaat in termen van kosten/baten. [Lezen]

GIDS CO2: BETER INVESTEREN VOOR DE TOEKOMST (JANUARI 2007)

Het standpunt van de autoconstructeurs, de visie van Transport & Mobility Leuven, Bond Beter Leefmilieu, Professor Walter Hecq, Directeur van het 'Centre d'Études Économiques et Sociales de l'Environnement (CEESE)' – Université Libre de Bruxelles [Lezen]

WAT IS EEN QUAD (SEPTEMBER 2006)

Quads zijn vierwielige motorvoertuigen, in alle maten en gewichten met heel uiteenlopende toepassingen. In tuinbouwbedrijven, bij bosexploitatie of op een boerderij zijn het nuttige werkpaarden die aanhangwagens, werktuigen en machines kunnen trekken. [Lezen]

DE MARKT VAN BEDRIJFSVOERTUIGEN IN 2005 (JUNI 2006)

De economische groei in het eurogebied liep terug van 2,1% in 2004 tot 1,3% in 2005. De daling, ingezet in 2004 en durend tot midden vorig jaar, was het gevolg van een vertragende wereldhandel, een matige Europese uitvoer door de sterke euro en een zwakke binnenlandse vraag door de hoge energieprijzen. (1) [Lezen]

CARS 21: DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN DE EUROPESE AUTOMOBIELSECTOR VERSTERKEN (MEI 2006)

Op 12 december van verleden jaar heeft de werkgroep CARS 21, na een jaar van intensief werk, zijn finaal rapport ingediend. CARS 21, of voluit High Level Group for a Competitive Automotive Regulatory System for the 21ste Century, is een origineel en belangrijk initiatief van de Europese Commissie dat zich buigt over de competitiviteit van de Europese automobielindustrie. Ik geef u graag mijn visie op de aanbevelingen uit het finale rapport. [Lezen]

NAAR EEN REALISTISCH EN COMPETITIEF VERVOERBELEID VOOR EUROPA (MEI 2006)

ACEA, de koepel van Europese automobielconstructeurs, heeft studiebureau NERA Economic Consulting gevraagd een rapport (1) te maken naar aanleiding van de geplande herziening van het Europese Witboek van Transport (2001). Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen. [Lezen]

NOOD AAN FISCALE MAATREGELEN VOOR EEN VERSNELDE VERJONGING VAN HET MOTORPARK (MEI 2006)

Op de korte tijdspanne tussen de normen Euro 1 en Euro 3 voor motorfietsen zit een grote technologische vooruitgang met een drastische verlaging van de uitstoot van de belangrijkste vervuilende stoffen en een belangrijke vermindering van het benzineverbruik. Het aandeel van motorfietsen in de totale uitstoot door het wegverkeer ligt bijzonder laag. Intussen investeert de industrie verder om motorfietsen de komende jaren nog milieuvriendelijker te maken. De fabel dat motorfietsen het milieu negatief beïnvloeden dient definitief ontkracht te worden op basis van aantoonbare feiten die we in dit artikel nader toelichten. [Lezen]

PROFIEL VAN DE EIGENAARS VAN AUTO’S DIE OUDER ZIJN DAN 10 JAAR: UPDATE (MEI 2006)

Eind 2005 heeft FEBIAC Wegener DM opgedragen om een profielanalyse uit te voeren van bezitters van één of meerdere auto’s die ouder zijn dan 10 jaar (en jonger dan 25 jaar), met als referentie de Belgische populatie. Deze studie is eigenlijk een update van degene die eind 2003 gemaakt werd door SOPRES. De resultaten ontkrachten heel wat gevestigde ideeën betreffende de kenmerken van de bezitters van dergelijke auto’s. [Lezen]

EMISSIES VAN HET WEGVERKEER IN BELGIË 1990-2030 (MAART 2006)

Tussen 1990 en 2030 leggen auto’s en vrachtwagens steeds meer kilometers af op de Belgische wegen. De uitstoot van vervuilende stoffen, behalve het broeikasgas CO2, zal echter afnemen dankzij technologische verbeteringen. [Lezen]

GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: EEN MUST IN HET MOBILITEITSBELEID (JANUARI 2006)

Politici, van lokaal tot Europees niveau, houden in hun beleidskeuzes slechts zelden rekening met de bijdrage die de gemotoriseerde tweewielers leveren aan het sociale leven en de economie. Dit ondanks de onbetwistbare voordelen die gemotoriseerde tweewielers bieden op het vlak van mobiliteit en milieuzorg. De bezorgdheid omtrent hun schadelijke emissies was inderdaad ooit terecht, maar is vandaag niet langer geldig. [Lezen]

UITSTOOT VAN BEDRIJFSVOERTUIGEN DRASTISCH AFGENOMEN (JANUARI 2006)

Er is al heel wat vooruitgang geboekt om tot een milieuvriendelijker en duurzaam wegtransport te komen, maar om de emissies nog verder te reduceren, is er meer overleg en dialoog tussen de belanghebbenden noodzakelijk. Dat was de eindconclusie van het ACEA Commercial Vehicle Event dat dit jaar ambtenaren van de EU-Commissie, Europese parlementsleden, vertegenwoordigers van de industrie en meer dan 120 deelnemers samenbracht. [Lezen]

EURO 5 (JANUARI 2006)

De Europese Commissie heeft zich tot doel gesteld om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Zij heeft daartoe het CAFE (Clean Air for Europe) programma gelanceerd. Verschillende mogelijke scenario’s worden er op hun doeltreffendheid geëvalueerd, maar ook op hun economische impact. [Lezen]

80KM PER UUR VOOR VRACHTWAGENS (JANUARI 2006)

De sp-a stelt voor om de maximumsnelheid voor vrachtwagens terug te brengen tot 80 km/u op snelwegen om een reductie van CO2-uitstoot te realiseren. FEBIAC argumenteert dat congestiebestrijding tot een veel grotere CO2-reductie leidt dan snelheidsverlaging en wil dat die piste voorrang krijgt. Bovendien moeten de economische gevolgen in rekening worden genomen. Ook de mogelijke effecten voor de verkeersveiligheid vragen een diepgaande analyse. [Lezen]

DE AUTOBRANCHE BIEDT JONGEREN EEN TOEKOMST OP WIELEN (JANUARI 2006)

Als automobiel en tweewielerfederatie heeft FEBIAC van haar leden het signaal gekregen dat er te weinig gekwalificeerde en gemotiveerde jongeren doorstromen naar onze sector. Wat dat betreft, hebben wij duidelijk te kampen met een imagoprobleem. Bovendien blijkt er te vaak nog een discrepantie te bestaan tussen de school en de realiteit van de werkvloer. Dat is uiteraard niet de schuld van de scholen en nog minder van de leerkrachten zelf, die genoodzaakt zijn te roeien met de riemen die ze hebben. [Lezen]


>>